Kategori: Aykırı Kişilikler

Tarihe adını başka türlü yazdıran eşsiz kişilerin yeri

Kanagawa’nın Büyük Dalgası

Yarınlar Asla Ayrılmaz

60 yaşına kadar doğayı anlamaya ve taklit etmeye çalıştım. 70’e kadar onu daha iyi görmek için çırpınıp durdum. 80 yaşlarımda hayvan ve bitkilere yöneldim. 90 yaşına gelince...

Atatürk ve 19 Sayısı

19 sayısı ile Atatürk’ün hayatında o kadar çok ilişki var ki; bu ilişki kimilerine göre bir mucize kimilerine göre ise bir tesadüf. Elbette hayatınızdaki önemli anları rakam...

ŞiirŞinas’tan Şiirler

Şiir, şiir ve şiirşinas Anlayanı var, anlamayanı Seveni var, sevmeyeni de Okumayı seveni de var Dinlemesini seveni de Ezgisi var, ezeni de var Mahkumu var, tutuklusu da....

22 Lisan Bilen, Zehirbilimci Kral

Anadolu’yu Roma istilasına karşı korumaya çalışan ve bu uğurda ölen, aynı zamanda 22 dil bilen VI. Mithridates’in çabası Mustafa Kemal’in Anadolu’yu başka milletlerin istilasından kurtarma çabasına benzetilmektedir....

İhanetlerle Yaşayan Bahtsız Bir Kral

MÖ 132-63 yılları arasında yaşayan Pontus kralı Mithridates(Mitridat) Anadolu’da hüküm sürmesine ve Romalılara karşı kazandığı zaferlerle ünlü olmasına karşın çok hazin bir kadere sahiptir. 6 tane Mithridates...

Hsu Wei: Ay Dünyadan Önce mi Vardı? 2/2

Çinli Hsu Wei insanın oluşumundan bahseder: “İlk başta küçük kümeler halinde su vardı. Bu zaten kaos (karmaşa) haliydi. Sonra koruyucu bir zırh olan gök ve iç koruyucu...