Kriz ∏yasası ve Analık ∏yasası

Malumunuz üzere 2009 yılının küresel (global) ekonomi krizi 2010’da da devam ediyor. Küreselleşen dünya da ülkeler zor durumda. πyasalarda iyi havalar esmiyor. Haberlerde okuyoruz: Ülkeler borç batağında, Yunanistan,...