Tagged: fotoğraf

Tekniğin Olanakları ile Sanat Üretimi

Ondokuzuncu Yüzyıl’ın akışı boyunca resim ve fotoğraf sa­natları arasında baş gösteren, birbirlerinin ürünlerinin sanat de­ğerini konu alan tartışma, bugün amaçsız ve bulanıkmış gibi gö­zükmektedir. Ama bu, tartışmanın...

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 6

VI Fotoğraf alanında sergileme değeri, kült değerini bütünüy­le geri plana itmeye koyulmuştur. Ancak kült değeri geri çeki­lirken belli bir direnişte de bulunmaktadır. Son bir sipere daha girmektedir;...

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 4

 IV Sanat yapıtının biriciklik niteliği ile, geleneğin bağlamı içersinde yerleşikliği arasında özdeşlik bulunmaktadır. Bu gele­nek ise alabildiğine canlı, olağanüstü değişken bir şeydir. Örne­ğin antik bir Venüs heykelinin...

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 2

II En etkin düzeydeki yeniden-üretimde bile eksik olan bir yan vardır: sanat yapıtının şimdi ve burada’lığı – başka deyişle, bulunduğu yerde biriciktik niteliğini taşıyan varlığı. Sanat yapıtının...

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 1

Sanata farklı bir bakış açısını dile getiren Walte Benjamin’in Pasajlar adlı kitabından çok beğendiğim bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. TEKNİĞİN OLANAKLARIYLA YENİDEN ÜRETİLEBİLDİĞİ ÇAĞDA SANAT YAPITI “Güzel...

Sanatın Yanılsaması -Sanat ve Sanatçılar 4/7-

Hepimiz, “nesneler böyle görülmez” diye ayaküstü ve ivedi yargılar vermeye yatkınızdır. İşin tuhafı, doğanın hep geleneksel tablolardaki gibi göründüğünü sanırız. Çok yakın bir zamanda gerçekleştirilen şaşırtıcı bir...