Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 3

III Tarihin uzun dönemleri boyunca insanlığın varoluş biçimi­nin bütünüyle birlikte, duyularıyla algılama biçimi de değişime uğrar. Duyularla algılamanın kendini örgütlendirme biçimi -bu algılamayı gerçekleştiren araçlar- yalnızca doğal...