Bu Ülkede Her Şey Kader midir?

Kader; yaşama dair olayların önceden belirlenmiş ve sonuçlanmış olduğuna inanılan düşünce, ezeli güç ya da ilahi takdir olarak tanımlanır. Kadercilik inancı, farklı dinlerde ve inanışlarda bazı değişiklikler...