İhanetlerle Yaşayan Bahtsız Bir Kral

MÖ 132-63 yılları arasında yaşayan Pontus kralı Mithridates(Mitridat) Anadolu’da hüküm sürmesine ve Romalılara karşı kazandığı zaferlerle ünlü olmasına karşın çok hazin bir kadere sahiptir. 6 tane Mithridates...