Tagged: kült

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 5

V Sanat yapıtlarının alımlanması değişik vurgularla gerçekle­şir; bunlar arasında iki üç nokta, belirgindir. Bu vurgulardan bi­ri sanat yapıtının kült değeri, öteki ise sergileme değerinde odaklaşır.10-11 Sanatsal üretim,...

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 4

 IV Sanat yapıtının biriciklik niteliği ile, geleneğin bağlamı içersinde yerleşikliği arasında özdeşlik bulunmaktadır. Bu gele­nek ise alabildiğine canlı, olağanüstü değişken bir şeydir. Örne­ğin antik bir Venüs heykelinin...