Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 4

 IV Sanat yapıtının biriciklik niteliği ile, geleneğin bağlamı içersinde yerleşikliği arasında özdeşlik bulunmaktadır. Bu gele­nek ise alabildiğine canlı, olağanüstü değişken bir şeydir. Örne­ğin antik bir Venüs heykelinin...