Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 7

Sahne sanatçısının sanatsal edimi, izleyiciye doğrudan sa­natçı tarafından, kendi kişiliği aracılığıyla sergilenir, buna karşı­lık sinema sanatçısının sanatsal edimi izleyiciye bir aygıt aracılı­ğıyla sunulur. Bu ikincisinin doğurduğu iki...