2299

* İşsizlik oranı 0,001% yani binde 1 * Milli gelir, kişi başına 500 bin dolar * Üniversite mezunu oranı 95% * Meclisteki kadın milletvekili sayısı 250 *...